Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn là trường đại học công lập thành viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của ĐHĐN, quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phục vụ cộng đồng lớn và uy tín của cả nước về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực liên quan theo mô hình đại học định hướng ứng dụng; trường học thông minh, hiện đại với phương thức quản trị tiên tiến nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn đào tạo trình độ đại học bậc kỹ sư các ngành học: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, và bậc cử nhân ngành Quản trị kinh doanh.
Bằng Tốt nghiệp Đại học do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng ký.

Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực Logistics & Chuỗi cung ứng số. Khởi nghiệp và thành đạt trong kinh doanh trong lĩnh vực logistics & chuỗi cung ứng...

Tin nổi bật


Liên kết hữu ích