Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử là Khoa chuyên môn thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt  – Hàn được thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-ĐHDN ngày 19/05/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử có 46 giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn, trong đó 34 giảng viên cơ hữu, 12 giảng viên đang làm công tác kiêm nhiệm tại các đơn vị, phòng ban trực thuộc Trường với 100% trình độ Thạc sĩ trở lên, trong đó có 14 Tiến sĩ tốt nghiệp từ các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Tập thể giảng viên của Khoa có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng cập nhật, hiện đại, hòa nhập với khu vực và quốc tế.

Tin tức hoạt động

Thông tin - Thông báo

29/11/2023

VKU Book Club (VBC)

29/11/2023

VKU Media Club (VM)

29/11/2023

VKU Badminton

29/11/2023

Taekwondo VKU (TKD)

29/11/2023

VKU E-Sports

29/11/2023

Youth Rhythm Club 

29/11/2023

VKU Shine Art (VSA)

10/01/2023

Chương trình đào tạo

Business Administration – E-Commerce Administration

Fields of Study

Business and Management

Level of training

Bachelor

Time of training

4 year

Admission

High school graduates

Marketing – Digital Marketing

Fields of Study

Business and Management

Level of training

Bachelor

Time of training

4 years

Admission

High school graduates

Tourism and Travel Service Management

Fields of Study

Business and Management

Level of training

Bachelor

Time of training

4 years

Admission

High school graduates

Logistics & Digital Supply Chain Management

Fields of Study

Business and Management

Level of training

Bachelor

Time of training

4 years

Admission

High school graduates

Digital Financial Management

Fields of Study

Business and Management

Level of training

Bachelor

Time of training

4 years

Admission

High school graduates

Information Technology Project Management

Fields of Study

Business and Management

Level of training

Bachelor

Time of training

4 years

Admission

High school graduates

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng