Chương trình: Song ngữ Anh - Việt

Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin (song ngữ Anh – Việt)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chương trình Kỹ sư Công nghệ thông tin (song ngữ Anh – Việt)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh (song ngữ Việt – Anh)

Lĩnh vực

Kinh doanh-Quản lý

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng