Chương trình đào tạo

Tin tức nổi bật

Ngành đào tạo

Ngành Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Công nghệ thông tin (Cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Công nghệ truyền thông (Cử nhân)

Lĩnh vực

Báo chí-Truyền thông

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành An toàn thông tin (Kỹ sư)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cử nhân)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (Kỹ sư)

Lĩnh vực

Máy tính và CNTT

Trình độ đào tạo

Kỹ sư

Thời gian học

4.5 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử

Lĩnh vực

Kinh doanh-Quản lý

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Ngành Marketing – Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số

Lĩnh vực

Kinh doanh-Quản lý

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành số

Lĩnh vực

Kinh doanh-Quản lý

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số

Lĩnh vực

Kinh doanh-Quản lý

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chuyên ngành Quản trị Tài chính số

Lĩnh vực

Kinh doanh-Quản lý

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin

Lĩnh vực

Kinh doanh-Quản lý

Trình độ đào tạo

Cử nhân

Thời gian học

4 năm

Tuyển sinh

Học sinh TN THPT

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng