Hoạt động sinh viên

Tin tức hoạt động

Sinh viên tiêu biểu

Võ Ngọc Minh

Ngành: QTKD - CN Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số

Khoa: Kinh tế số và Thương mại điện tử

Niên khóa: 2023-2027

Đinh Phúc Tuấn Nhật

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Trịnh Duy Hiếu

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Nguyễn Văn Huy

Ngành: Công nghệ thông tin (Cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Huỳnh Quốc Khánh

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Huỳnh Bá Duy

Ngành: Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Đặng Long Nhật

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Hoàng Xuân Luân

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Phan Trần Vũ Cao Nguyên

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Dư Thị Như Yến

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Trần Lê Khánh Linh

Ngành: QTKD - CN Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số

Khoa: Kinh tế số và Thương mại điện tử

Niên khóa: 2023-2027

Trịnh Đàm Minh Quân

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư)

Khoa: Kỹ thuật máy tính và Điện tử

Niên khóa: 2023-2027

Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh

Ngành: Trí tuệ nhân tạo (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2023-2027

Phạm Vũ Thu Nguyệt

Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

Khoa: Khoa học máy tính

Niên khóa: 2019-2024

Hoạt động sinh viên

Tin tức và hoạt động

Sản phẩm thực tế của Sinh viên

Tin tức và hoạt động

Tin tức và hoạt động

Tin tức và hoạt động

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng