Tin tức - Sự kiện

Trong hai ngày 07 và 08 tháng 7 năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (mã tuyển sinh VKU) là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng và cũng là trường Đại học công nghệ duy nhất, hàng đầu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Sau khi thành lập, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1366-QĐ/ĐU thành lập Đảng bộ Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn và 04 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Khối Hành chính 1, Chi bộ Khối Hành chính 2, Chi bộ Khối Giảng viên 1 và Chi bộ Khối Giảng viên 2 với tổng số 103 đảng viên.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) là đại học thành viên Đại học Đà Nẵng ra đời trong bối cảnh thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, là một học hiệu mới, uy tín và chất lượng của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, trên cơ sở tập hợp sức mạnh, nguồn lực của các đơn vị đào tạo công nghệ thông tin uy tín: Trường CĐCNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Trường CĐCNTT, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông và một số đơn vị khác thuộc ĐHĐN

Liên kết hữu ích