Chương trình đào tạo

Tin tức nổi bật

Ngành đào tạo

Bachelor Program Information Technology (Bilingual Korean – Vietnamese)

Sectors

Degrees

Engineer

Time of training

4.5 years

Admission

High school graduates

Quản trị kinh doanh – 한국어

Sectors

Degrees

Đại học

Time of training

4 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) – 한국어

Sectors

Degrees

Kỹ sư

Time of training

4,5 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số – 한국어

Sectors

Degrees

Cử nhân

Time of training

4 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) – 한국어

Sectors

Degrees

Cử nhân

Time of training

4 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Công nghệ thông tin (kỹ sư) – 한국어

Sectors

Degrees

Kỹ sư

Time of training

4,5 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Công nghệ thông tin (đặc thù) – 한국어

Sectors

Degrees

Cử nhân

Time of training

4 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số – 한국어

Sectors

Degrees

Đại học

Time of training

4 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Chương trình Toàn cầu ngành Quản trị kinh doanh – 한국어

Sectors

Degrees

Cử nhân

Time of training

4 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Quản trị Tài chính số – 한국어

Sectors

Degrees

Cử nhân

Time of training

4 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) – 한국어

Sectors

Degrees

Kỹ sư

Time of training

4,5 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Công nghệ thông tin (cử nhân) – 한국어

Sectors

Degrees

cử nhân

Time of training

4 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Chương trình Toàn cầu ngành Công nghệ thông tin – 한국어

Sectors

Degrees

Kỹ sư

Time of training

4,5 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số – 한국어

Sectors

Degrees

Đại học

Time of training

4 năm

Admission

Học sinh tốt nghiệp THPT

Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số – 한국어

Sectors

Degrees

Kỹ sư

Time of training

4,5 năm

Admission

Sinh viên tốt nghiệp THPT

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng