VKU: Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học hướng đến mục tiêu kiểm định chất lượng thành công cơ sở giáo dục nhằm nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường

Sáng ngày 06/07/2024, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học nhằm mục tiêu hoàn thành kiểm định chất lượng Nhà trường theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).

Toàn cảnh Chương trình Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có TS. Huỳnh Ngọc Thọ – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Đinh Thành Việt – Chuyên gia Đảm bảo chất lượng giáo dục, đồng thời là Báo cáo viên hội nghị, cùng Lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên các đơn vị thuộc trường.

TS. Huỳnh Ngọc Thọ – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, TS. Huỳnh Ngọc Thọ – Phó Hiệu trưởng bày tỏ cảm ơn PGS.TS. Đinh Thành Việt – Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng đã nhận lời tham gia và báo cáo tại Hội nghị. Qua đó, Phó Hiệu trưởng cũng chia sẻ và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên nhà trường trong thời gian qua đã tích cực, nỗ lực hoàn thành kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, VKU sẽ phải triển khai đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo (chu kỳ 5 năm lần thứ nhất). Chính vì vậy, hội nghị tập huấn hôm nay có vai trò quan trọng, cung cấp cho chúng ta những kiến thức, kinh nghiệm trong việc triển khai thu thập minh chứng, thông tin để phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một trong những công tác trọng tâm trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục theo Điều 49 – Luật Giáo dục đại học năm 2012: Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; Xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định; Làm căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; Làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đại học được sử dụng làm một trong các tiêu chí để phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ; là căn cứ để Nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

PGS.TS. Đinh Thành Việt báo cáo tại hội nghị

PGS.TS. Đinh Thành Việt – Chuyên gia đảm bảo chất lượng đã báo cáo khái quát chung về quy trình kiểm định cơ sở giáo dục đại học, hướng dẫn quy trình viết báo cáo tự đánh giá, cách thu thập các minh chứng.

Ngoài những kiến thức chung, Báo cáo viên và các thành viên tham dự đã trao đổi, chia nhóm thực hành viết 01 tiêu chí trong báo cáo và trao đổi, nhận xét, góp ý thông qua những ví dụ minh họa thực tiễn. Điều này, đã tạo nên sự tích cực trong việc tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm góp phần trong việc triển khai thực hiện thu thập minh chứng và xây dựng báo cáo tự đánh giá trong thời gian tới.

Các thành viên tham gia được nhận giấy chứng nhận hoàn thành

Kết thúc Hội nghị tập huấn, các thành viên tham gia đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Nhà trường triển khai thành công hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường trong tương lai.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Một số hình ảnh:

91 Views

Tân sinh viên Tư vấn tuyển sinh Cơ sở vật chất Thư viện điện tử Đề án tuyển sinh Chương trình toàn cầu Tra cứu văn bằng