VKU: Triển khai hoạt động đánh giá chương trình đào tạo 2021-2022

 (VKU) - Đánh giá Chương trình đào tạo giúp Nhà trường rà soát, xem xét tình trạng về chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan của từng Chương trình đào tạo, là căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá Chương trình đào tạo, ngày 25/8/2021, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đã tổ chức Đợt kiểm tra Chương trình đào tạo năm học 2021-2022 do Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng chủ trì, tham dự có PGS. TS Đinh Thành Việt - Trưởng Ban và các Thầy/Cô trong Ban.

 

 

 (PGS. TS Đinh Thành Việt - Trưởng ban Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN)

 

Về phía Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn có TS. Trần Thế Sơn - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các Khoa, Phòng liên quan và các Thầy/Cô tham gia thực hiện công tác đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo. Tại Đợt làm việc, TS. Trần Thế Sơn cảm ơn sự quan tâm của Ban giám đốc Đại học Đà Nẵng, Ban Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đối với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường. TS. Trần Thế Sơn đặc biệt cảm ơn Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, Lãnh đạo Ban trước tình hình Dịch Covid 19 vẫn sắp xếp thời gian làm việc trực tuyến để hỗ trợ Nhà trường rà soát lại các nội dung, tiến đến triển khai công tác đánh giá Chương trình đào tạo của Nhà trường theo đúng kế hoạch.

 

 (TS. Trần Thế Sơn - Phó Hiệu trưởng )

 

Đợt kiểm tra đã diễn ra nghiêm túc với các nội dung chi tiết, sâu sát với từng Đề cương chi tiết học phần, đánh giá từng bảng mô tả Chương trình đào tạo của 03 ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật máy tính và Quản trị kinh doanh, các nội dung của Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo... Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Nhà trường hoàn thiện các hoạt động tự đánh giá Chương trình đào tạo, tiến đến giai đoạn kiểm định Chương trình đào tạo.

 

 (TS. Lê Phước Cửu Long - Phụ trách Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử)

 

Kết thúc Đợt kiểm tra, ThS. Lê Hà Như Thảo - Phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã có phát biểu đáp từ, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Ban; sự đánh giá cụ thể, hướng dẫn tận tình của PGS.TS Đinh Thành Việt đối với từng Chương trình đào tạo của Nhà trường.

 

(ThS. Lê Hà Như Thảo - Phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục)

  

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại Đợt kiểm tra:

 Trung tâm HL&TT VKU

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích