VKU: nâng cao chất lượng đào tạo thông qua bồi dưỡng kiến thức đội ngũ về đo lường, đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra

(VKU) - Ngày 30/9/2021 và ngày 13/10/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội nghị tập huấn đo lường, đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra CTĐT. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Đinh Thành Việt - Trưởng ban Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN, đồng thời là báo cáo viên hội nghị; cùng lãnh đạo các Khoa, Phòng liên quan và hơn 130 cán bộ giảng viên tham gia.

 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc chuẩn hoá mục tiêu chương trình đào tạo (CTĐT), chuẩn đầu ra, đồng thời trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên về đo lường, đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra đặc biệt đối với xây dựng đề cương chi tiết học phần và thiết kế đề thi - kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần tiến tới đo lường chuẩn đầu ra CTĐT theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT.

PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu định hướng tại Hội nghị

 

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN đối với công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường, đặc biệt trong công tác rà soát lại các nội dung CTĐT tiến đến triển khai thực hiện đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của nhà trường theo đúng kế hoạch và Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

PGS.TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng giáo dục, ĐHĐN đã báo cáo các chuyên đề về chuẩn đầu ra CTĐT (PLO), đảm bảo các chuẩn đầu ra CTĐT có thể đo lường đánh giá được và dựa trên các yêu cầu của thị trường lao động. Từ đó, xây dựng ma trận đối sánh các chuẩn đầu ra của mỗi CTĐT với các chuẩn đầu ra theo yêu cầu của bậc đào tạo đại học; Hướng dẫn xây dựng PI - Performance Indicator cho PLO. Hướng dẫn xây dựng, phân tích ma trận liên kết giữa PLO/PI với các học phần và các chuẩn đầu ra của các học phần (CLO), cách xác định học phần cốt lõi dùng để đo lường đánh giá mức đạt PLO/PI của Chương trình đào tạo 03 ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật máy tính và Quản trị kinh doanh.

 

 

Đề thi - kiểm tra đánh giá học phần phải phù hợp với mục tiêu và các CLO đã được công bố trong đề cương chi tiết học phần, góp phần hỗ trợ người học đạt được các kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm đã được tuyên bố trong các CLO và PLO. Để giảng viên thiết kế đề thi - kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần, nhà trường tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ quản lý và giảng viên toàn trường; Vào ngày thứ hai hội nghị đã được nghe báo cáo viên giới thiệu các nội dung về: thiết kế đề thi - kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần trên nguyên tắc đào tạo theo chuẩn đầu ra cần đảm bảo để người học đạt được các PLO và CLO; hướng dẫn giảng viên thiết kế các hoạt động giảng dạy và các hoạt động/phương pháp kiểm tra đánh giá gắn kết chặt chẽ với các CLO để đảm bảo người học có thể đạt được các chuẩn đầu ra của học phần mà giảng viên phụ trách; tầm quan trọng của đề thi - kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên phải được giảng viên thiết kế phù hợp như là công cụ để giúp người học đạt được CLO cũng như hỗ trợ cho việc đo lường đánh giá được mức độ người học đạt được các CLO và PLO…

 

Ngoài những kiến thức mang tính chất nền tảng của khoa học giáo dục về đo lường đánh giá trong giáo dục, những ví dụ minh họa thực tiễn, phương pháp tương tác trao đổi hai chiều, thảo luận, các cán bộ, giảng viên của nhà trường còn được tập trung thực hành làm các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo các ngành cụ thể đang trực tiếp giảng dạy. Điều đó đã tạo nên sự hứng thú tham gia tích cực của tất cả các học viên.

 

Qua trao đổi, thảo luận với những yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao chất lượng các CTĐT, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên VKU đã nắm rõ quy trình chung trong biên soạn đề cương chi tiết và các tiêu chuẩn quy định và thiết kế đề thi - kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần và các tiêu chuẩn quy định. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Nhà trường hoàn thiện các hoạt động tự đánh giá Chương trình đào tạo, tiến đến giai đoạn kiểm định Chương trình đào tạo.

 

 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

Trung tâm Học liệu và Truyền thông VKU

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích