VKU công bố phương án tuyển sinh năm 2023 với nhiều chính sách tuyển thẳng, học bổng, hỗ trợ người học nổi bật

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn công bố phương án tuyển sinh năm 2023 với nhiều chính sách tuyển thẳng, học bổng, hỗ trợ người học nổi bật

 

"TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN TỰ HÀO LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP HÀNG ĐẦU VÀ DUY NHẤT TẠI MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VÀ KINH TẾ SỐ"

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn công bố phương án tuyển sinh năm 2023 (dự kiến) với nhiều chính sách nổi bật, cụ thể như sau:

1.   1. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu, ngành tuyển sinh

Năm 2023, Trường dự kiến tuyển 1.500 chỉ tiêu cho 14 ngành/chuyên ngành, cụ thể:

 

1.2. Phương thức xét tuyển

  • -        Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • -        Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường.
  • -        Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  • -        Phương thức 4: Xét kết quả học tập THPT (xét theo học bạ),  các tổ hợp A00, A01, D01, D07.
  • -        Phương thức 5: Xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023, các tổ hợp gồm A00, A01, D01, D90.

 

2.  

 

 

Mức học bổng và hỗ trợ đối với các thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh

 

3.   Xét tuyển thẳng và chính sách hỗ trợ

3.1.     Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét hỗ trợ tài chính tương đương 100% học phí của 02 học kỳ đầu tiên của khóa học, xét miễn phí chỗ ở 02 học kỳ đầu trong ký túc xá của Trường;

3.2.     Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường

 

4. Chính sách hỗ trợ khác

4.1.     4.1 Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ, theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, theo điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023

Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ hoặc xét điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 với số điểm trúng tuyển từ 26 điểm trở lên, thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với điểm trúng tuyển từ 1.000 trở lên (thang điểm 1.200) được xét hỗ trợ tài chính tương đương 50% học phí của 02 học kỳ đầu của khóa học.

Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 có điểm xét tuyển từ 27 trở lên: miễn phí chỗ ở 01 học kỳ đầu trong ký túc xá của Trường.

 

4.2.     4.2 Đối với thí sinh trúng tuyển có điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển từ 26 điểm trở lên và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường THPT thí sinh đang theo học

Thí sinh trúng tuyển theo một trong các phương thức xét tuyển của Trường có điểm học bạ hoặc điểm thi THPT theo tổ hợp xét tuyển từ 26 điểm trở lên và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường THPT thí sinh đang theo học (mỗi Hiệu trưởng chỉ được giới thiệu 01 học sinh) được xét hỗ trợ tài chính tương đương 100% học phí của 02 học kỳ đầu của khóa học.

Được xét miễn phí chỗ ở 02 học kỳ đầu trong ký túc xá của Trường

*  Lưu ý: Chi tiết về việc xét học bổng, chính sách hỗ trợ người học, chính sách miễn phí chỗ ở trong ký túc xá được công khai trong Đề án tuyển sinh của Trường.

 

5. Thông tin liên hệ:

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích