Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn), Đại học Đà Nẵng là trường đại học công lập duy nhất và hàng đầu tại Miền Trung - Tây Nguyên định hướng phát triển theo mô hình đại học quốc tế, đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể:

 

 I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu vị trí việc làm Giảng viên (mã ngạch V.07.01.03), các ngành như sau:

- Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ Thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ
nhân tạo, An toàn và bảo mật thông tin, Truyền thông đa phương tiện: 09 chỉ tiêu;

- Ngành Mỹ thuật số: 02 chỉ tiêu;

- Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật robot, Kỹ thuật điện tử: 01 chỉ tiêu;

- Ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: 02 chỉ tiêu;

- Ngành Tài chính, Kế toán: 02 chỉ tiêu.

II. Điều kiện dự tuyển

1. Điều kiện chung

a) Những người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức
tổ chức kỷ luật tốt.

- Tốt nghiệp đại học với kết quả học tập đạt loại khá trở lên, có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.

 b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về
hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở
chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Đang trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật;

- Đang là viên chức tại các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN;

- Người đã thôi việc tại các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN trong thời gian dưới 12 tháng tính đến ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ theo thông báo đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn riêng

Ứng viên tham gia dự tuyển đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn riêng sau:

 

 

III. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng theo hình thức xét tuyển được quy định tại Điều 11 Mục 3 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Người dự tuyển tham gia 2 vòng xét tuyển như sau:

- Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: người dự tuyển tự chọn, tự chuẩn bị trước 01 chuyên đề theo đúng chuyên môn đào tạo để thực hiện giảng thực hành bằng tiếng Anh trước Ban kiểm tra
sát hạch, sau đó trả lời các câu hỏi để thể hiện năng lực chuyên môn.

IV. Chính sách ưu tiên và chế độ đãi ngộ

1. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

 Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Mục 1 Chương II của Nghị định
số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức.

2. Chế độ đãi ngộ

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Được tạo điều kiện học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Được hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp và chế độ phúc lợi, thu nhập theo quy định của Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng, tương xứng với năng lực và kết quả công tác, và các chế độ của viên chức theo quy định hiện hành.

 

V. Phiếu đăng ký dự tuyển và Hồ sơ tuyển dụng

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu
đính kèm
), những trường hợp không điền đầy đủ thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển thì xem như không hợp lệ.

2. Hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu đính kèm).

- Bản lý lịch khoa học.

- Bản sao công chứng giấy khai sinh và chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân).

- Bản sao công chứng các văn bằng (tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) kèm theo kết quả học tập, các chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (trừ các trường hợp: Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố; Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học bằng Ngân sách nhà nước; Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học).

- Bản sao công chứng bằng khen, giấy khen, công trình nghiên cứu, giải thưởng … (nếu có).

- Giấy chứng nhận sức khỏe có chứng nhận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có
thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận hưởng chính sách, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

3. Các lưu ý đối với người dự tuyển

- Người dự tuyển chịu hoàn toàn trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển và Hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp khai không đúng sự thật, người dự tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách tuyển dụng hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển thực hiện hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

- Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn không hoàn trả Phiếu đăng ký dự tuyển và Hồ sơ tuyển dụng nếu người dự tuyển không trúng tuyển.

VI. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và Hồ sơ tuyển dụng

- Thời gian: từ ngày 17/3/2022 đến hết ngày 16/4/2022.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học CNTT&TT
Việt - Hàn, Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

VII. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

Dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 5 năm 2022 tại Trường Đại học CNTT&TT
Việt - Hàn, khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

VIII. Thông tin liên hệ:

Thông báo tuyển dụng và các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng
năm 2022 được Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn đăng tải trên website https://vku.udn.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc.

Mọi thông tin về công tác tuyển dụng viên chức năm 2022 xin vui lòng liên hệ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn,
Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Email: hanhchinh@vku.udn.vn

- Số điện thoại: 0236.3 667 117 hoặc 0986 125 650 (trong giờ hành chính).

Trân trọng thông báo./.

 

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: https://drive.google.com/drive/folders/1_BsAs9SLsyOkbrbxEvIuHZ591X1KOvj3?usp=sharing

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích