Hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

30-06-2021 | 832 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 287-KH/ĐU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng bằng hình thức trực tuyến; ngày 29/6/2021, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn) đã tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại đơn vị.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn

 Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn có đồng chí Huỳnh Công Pháp - Bí thư Đảng ủy, cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư các chi bộ trực thuộc và Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường. Trong quá trình tổ chức để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị luôn tuân thủ: sát khuẩn tay, cán bộ, đảng viên đeo khẩu trang y tế trong suốt quá trình tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên của Trung ương và thành phố quán triệt nhiều nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, cụ thể:

Chuyên đề 1: Báo cáo chuyên đề Một số vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, do đồng chí Nguyễn Đức Hà, báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Báo cáo chuyên đề Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng, do đồng chí Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó Tư lệnh Quân khu 5 truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo chuyên đề về Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm Việt Nam (2021-2030)", do đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng truyền đạt.

Chuyên đề 4: Báo cáo chuyên đề về Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng truyền đạt.

Các đồng chí cán bộ đảng viên đã tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, nắm vững nội dung cốt lõi các chuyên đề qua đó nâng cao nhận thức để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm của các Nghị quyết tại đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích