Thành tích

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2020

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định Số 233/QĐ-ĐHVH ngày 24/07/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020

2021

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 537/QĐ-ĐHVH ngày 20/07/2021  của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm học 2020-2021

2021

Giấy khen của Hiệu trưởng

Quyết định số 539 /QĐ-ĐHVH ngày 20/07/2021  của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT&TT Việt – Hàn về việc tặng thưởng Giấy khen của Hiệu trưởng cho tập thể năm học 2020-2021

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích