Kinh tế số và khát vọng hùng cường

Dịch COVID-19 tạo áp lực lẫn động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

VKU chào đón gần 2.000 học sinh tham gia ngày hội Trải nghiệm VKU Campus Tour - 2022

Song song với Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây

Thông báo thực hiện thực tập và Khóa Luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành QTKD 18BA

Thông báo thực hiện thực tập và Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành

Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng - Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ Cao đẳng - Học kỳ 1 năm

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký tín chỉ học tập học kỳ II năm học 2021-2022

Thông báo về việc điều chỉnh đăng ký tín chỉ học tập học kỳ II

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021

Để có bức tranh tổng quan về tình hình ứng dụng thương mại điện tử

Nghề giáo_nghề yêu quí

Có một nghề mà xã hội ưu ái gọi đó là nghề cao quí, nhưng

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đối với sinh viên có tên trong danh sách hoãn thi các học phần

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đối với sinh viên có tên trong

Thông báo về về việc triển khai học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Thông báo về về việc triển khai học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh

VKU- Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022

VKU- Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022

VKU-Học bổng VAS

VKU-Học bổng VAS

Liên kết hữu ích