Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn và Công an Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Xuất phát từ yêu cầu của tình hình thực tế, đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn không có tệ nạn và tội phạm xã hội, chiều ngày 11/11/2022, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng và Công an Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

 

Lãnh đạo VKU và Công an Quận Ngũ Hành Sơn ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác 

 

Tham dự Hội nghị về phía Công an Quận Ngũ Hành Sơn có đồng chí Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó Trưởng Công an quận; đồng chí Thiếu tá Trương Đình Hoàng - Đội trưởng Đội An Ninh; Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ - Phó Đội trưởng Đội An ninh; Đại diện các phòng PA03, PV01, đội cảnh sát hình sự,..; Đại diện Công an Phường Hòa Quý. Về phía VKU có TS. Trần Thế Sơn - Phó Hiệu trưởng và đại diện các phòng, ban thuộc Trường.

 

Đồng chí Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng giữa Công an quận và Nhà trường trong quan hệ, nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Phó Trưởng Công an quận đánh giá cao những nội dung trong quy chế phối hợp và bày tỏ tin tưởng việc ký kết quy chế phối hợp công tác sẽ phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên. Hai đơn vị cần khẩn trương cụ thể hóa Quy chế phối hợp thành các chương trình, hoạt động cụ thể; thiết lập mạng lưới trao đổi thông tin nhanh; thực hiện công tác giao ban, báo cáo định kỳ nhằm cập nhật thông tin hoàn thiện quy chế phối hợp để tăng hiệu quả phối hợp

 

 TS. Trần Thế Sơn - Phó Hiệu trưởng VKU phát biểu

 

Phó Hiệu trưởng VKU, TS. Trần Thế Sơn cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Công an quận Ngũ Hành Sơn, công an phường Hòa Quý trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại Nhà trường. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng VKU khẳng định Nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ cùng Công an quận về mảng công nghệ thông tin trong lĩnh vực an toàn mạng, tư vấn xử lý nghiệp vụ; cũng mong muốn Công an Quận và phường hỗ trợ công tác quản lý sinh viên ngoại trú của Trường; hai đơn vị cùng xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả.

 

Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác là cơ sở để thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa hai đơn vị, phục vụ công tác giải quyết các vụ việc liên quan ANTT xảy ra một cách kịp thời, nhanh chóng; góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự tại Nhà trường, phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo của VKU diễn ra bình thường, thông suốt và có hiệu quả. Nội dung phối hợp:

1. Trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại nhà trường.

2. Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về ninh, trật tự trên lĩnh vực giáo dục & đào tạo, lĩnh vực văn hoá - tư tưởng, lĩnh vực an ninh mang và an ninh, an toàn thông tin; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn thực hiện các quy định trên trong viên chức, người lao động và sinh viên của nhà trường.

3. Bảo đảm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước tại nhà trường; tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng và quản lý viên chức, người lao động và sinh viên, phòng ngừa không để các thế lực thù địch, các đối tượng chính trị phản động và các loại tội phạm khác tác động, chuyển hoá, móc nối, lôi kéo tham gia hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

4. Bảo đảm an ninh, an toàn trong các kỳ thi và các hoạt động lớn của nhà trường; phối hợp phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, cháy nổ, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp giáo dục toàn giao thông và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc nhà trường.

5. Quản lý về an ninh, trật tự trong các hoạt động giáo dục & đào tạo có yếu tố nước ngoài tại nhà trường; phối hợp quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú, người nước ngoài giảng dạy, học tập tại nhà trường và viên chức, người lao động, lưu học sinh của nhà trường tại nước ngoài.

6. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

 

Một số hình ảnh:

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích