Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn tổ chức Hội nghị Quy hoạch các chức danh quản lý, giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 -2030

03-04-2021 | 912 lượt xem

Với mục đích, tạo sự chủ động và tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển; chuẩn bị và tạo nguồn cán bộ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh quản lý của Nhà trường. Chiều ngày, 02/4/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) tổ chức Hội nghị quy hoạch các chức danh quản lý của Nhà trường, giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030.

Tham dự Hội nghị, về phía Nhà trường có: PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng;  PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cùng toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên người lao động Nhà trường.

Về phía Đại học Đà Nẵng có: ThS. Lê Ngọc Khánh - Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đại học Đà Nẵng cùng các giảng viên có học hàm, học vị: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ công tác tại các đơn vị của ĐHĐN đang sinh hoạt chuyên môn tại Trường.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh: Nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Nhà trường, vì vậy công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, chính xác, công khai, công bằng dân chủ.

Hội nghị này mới là bước đầu tiên trong quy trình quy hoạch, có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những cán bộ có đủ năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức quy hoạch vào các vị trí quản lý của Nhà trường. Làm cơ sở cho các bước quy hoạch tiếp theo để tạo ra nguồn cán bộ chất lượng cho công tác bổ nhiệm trong thời gian đến.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích