Đại học Đà Nẵng vinh danh và khen thưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020

Ngày 29/12/2021, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết "Hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHĐN: Chặng đường 2016-2020 và Định hướng đến 2030" và khen thưởng 13 cá nhân xuất sắc của ĐHĐN trong nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) vinh dự có 02 giảng viên, nhà khoa học được Giám đốc Đại học Đà Nẵng vinh danh và khen thưởng, đó là PGS.TS. Huỳnh Công Pháp và TS. Trần Thế Sơn đã có những đóng góp to lớn và những thành tích xuất sắc, nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

PGS. TS. Huỳnh Công Pháp đã có vai trò rất lớn, là thành viên khởi xướng, chủ trì xây dựng và phát triển Hội thảo khoa học Quốc gia CITA (Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực), được duy trì tổ chức 10 năm liên tục với hơn 700 bài báo được công bố, kết nối hơn 300 nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia công bố, phản biện; chủ trì tổ chức chuổi hoạt động Tọa đàm thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, kết nối cộng đồng các nhà khoa học, các đơn vị đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông tại Miền trung – Tây nguyên và cả nước với vai trò Chủ tịch FISU tại Miền trung – Tây nguyên; Chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, xuất bản 03 sách, giáo trình và công bố gần 50 bài báo khoa học trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Chủ trì và tham gia với vai trò điều phối viên nhiều dự án hợp tác quốc tế về khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo như IPP, HEI ICI, ICTentr-Erasmus+,...

 

PGS. TS. Huỳnh Công Pháp (Thứ 3 từ trái sang trong hình) nhận khen thưởng cá nhân tiêu biểu có công trình được ứng dụng chuyển giao

 

TS. Trần Thế Sơn là nhà khoa học có nhiều công bố xuất sắc, xuất bản hơn 30 bài báo khoa học trong  nước và quốc tế; Chủ trì và tham gia biên soạn 03 giáo trình; chủ nhiệm và tham gia 05 đề tài NCKH; Diễn giả, thành viên Ban tổ chức, Ban chương trình 10+ hội thảo quốc tế.

 

TS. Trần Thế Sơn (Thứ 1 từ trái sang trong hình) nhận khen thưởng cá nhân tiêu biểu có công bố khoa học xuất sắc

 

Trong giai đoạn từ năm 2016-2020, VKU đã đẩy mạnh hoạt động NCKH và đạt được những kết quả nhất định, với nhiều đề tài cấp Bộ, cấp thành phố, cấp Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN),... được thực hiện, nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí, hội thảo khoa học uy tín trong và ngoài nước. Số lượng bài báo quốc tế uy tín trong giai đoạn 2016-2020 của Nhà trường đều đạt mục tiêu đề ra với gần 40 bài báo thuộc nhiều lĩnh vực được công bố quốc tế trên các tạp chí có thứ hạng WoS, Scopus; có hơn 90 bài báo được đăng trên các tạp chí có chỉ số ISSN; và 278 bài báo được đăng ở trên kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế có chỉ số ISBN,… Với mong muốn tạo ra môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, VKU đã và đang hoàn thiện các LAB nghiên cứu ngay trong trường để doanh nghiệp và Nhà trường cùng nhau thực hiện các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các dự án thực tế về khoa học công nghệ.

 

Xác định khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động trọng tâm để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy củ nhà trường. Trên cơ sở dự án ODA về Nâng cao năng lực Đào tạo, Quản trị và Nghiên cứu từ Chính phủ Hàn Quốc để phát triển VKU trở thành học hiệu uy tín về giáo dục, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực liên quan theo mô hình giáo dục đại học hiện đại. VKU đã hoàn thiện thủ tục và công bố quyết định thành lập Viện Khoa học và Công nghệ số (eSTI) với mục tiêu và tầm nhìn mang tầm quốc tế nhằm hình thành các nhóm nghiên cứu lớn, chuyên sâu, đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời tạo cơ hội cho các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của Nhà trường có điều kiện thuận lợi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, tiến tới hình thành, thúc đẩy và phát huy hiệu quả của loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong nhà trường.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông VKU

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích