Cuộc thi tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022

Cuộc thi tìm hiểu các Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XIII) và chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022

 

Tìm hiểu nội dung cơ bản về các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XIII), gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; các nội dung cơ bản về tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Bài viết Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho 2 thời gian tới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tìm hiểu chủ trương của Đảng bộ thành phố để thực hiện các nghị quyết, bài viết này.

 

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.
 

THỜI GIAN DỰ THI

Tuần 1: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 06/11/2022.
Tuần 2: Từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 13/11/2022.
Tuần 3: Từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 20/11/2022.
Tuần 4: Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 27/11/2022.
 

THỂ LỆ CUỘC THI: Có 2 phần thi

Thi trực tuyến trên mạng Internet (trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn). Người dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và thực hiện 01 bài tự chọn (gồm các thể loại: Bài viết, video clip, dưới dạng multimedia và dạng infographics) cho mỗi tuần thi.

Phần thi trắc nghiệm:

Mỗi tuần sẽ có bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung khác nhau. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và người dự thi chọn 01 đáp án đúng trong 4 đáp án.

Phần thi tự chọn:

- Người dự thi tự chọn thực hiện 01 trong 03 câu hỏi sau:

1- Nêu cảm tưởng, đề xuất, kiến nghị của anh (chị) trong việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống trong thời gian tới.

2- Những kiến nghị, giải pháp của anh (chị) làm thế nào để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống trong thời gian tới.

3- Suy nghĩ của anh (chị) về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và việc vận dụng, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố.

- Trong một lần thi, người dự thi thực hiện 01 nội dung tự chọn và thể hiện bằng 01 trong số 4 hình thức sau: (1) Bài viết; (2) video clip; (3) thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia; (4) thiết kế tin, bài dưới dạng infographics (về dung lượng: bài viết không quá 1.500 từ; video clip không quá 5 phút; thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia hoặc infographics không quá 50MB).

Xem đầy đủ thể lệ

Thông tin tại: https://dangbodanang.vn/cuoc-thi-tim-hieu-cac-nghi-quyet-trung-uong-4-5-khoa-xiii-va-chuyen-de-chi-thi-05cttw-nam-2022

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích