Bản tin định kỳ VKU-Newsletter số 2 năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng  giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter số 2 năm 2022

 

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU VÀ RA MẮT BẢN TIN NEWSLETTER (NO.2-2022)

 

♥ Nhằm tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về chất lượng giáo dục đào tạo, những sự kiện nổi và hoạt động của nhà trường định kỳ mỗi quý trong năm góp phần nâng cao vị trí, vai trò và uy tín, chất lượng của học hiệu VKU với tinh thần triết lý giáo dục Nhân bản - Phụng sự - Khai phóng.

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu và ra mắt BẢN TIN - NEWSLETTER (No.2-2022).

 

Kính mời Quý vị đọc giả đón xem  Tại đây.

 

VKU - Bản tin - NewsLetter (No.02-2022)

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích