Seminar sử dụng mô hình CNN (Convolution Neural Networks ) trong việc dự đoán ung thư gan ở những bệnh nhân viêm gan ở Đài Loan.

Seminar Sử dụng Mô hình CNN (Convolution Neural Networks ) trong việc dự đoán ung thư gan ở những bệnh nhân viêm gan ở Đài Loan.

Trình bày: TS. Phan Đình Vấn, Khoa Thống kê tin học, Trường Đại học kinh tế, ĐHĐN

Buổi seminar có sự tham gia của các thầy cô Khoa Khoa học Máy tính, trong đó có hai GV đang thực hiện nghiên cứu sinh ở nước ngoài là  Dương Quốc Hoàng Tú và Mai Lam.

Tác giả đã trình bày về sử dụng Mô hình CNN (Convolution Neural Networks ) trong việc dự đoán ung thư gan ở những bệnh nhân viêm gan ở Đài Loan. Đánh giá kết quả cho thấy mô hình CNN có thể dự đoán ung thư gan với độ chính xác cao. Nghiên cứu đã được xuất bản ở địa chỉ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.33245 (Q1)

TS. Phan Đình Vấn cũng trình bày thêm một số phương pháp chẩn đoán cũng như áp dụng mô hình CNN cùng các công cụ, chuẩn bị dữ liệu để dự đoán bệnh.

 

Mô hình xử lí dữ liệu của tác giả.

 

Kết quả của mô hình mà tác giả đề xuất đã đạt độ chính xác khá cao (98%), bài báo đã được đăng trên tạp chí SCI/ISI Q1 vào tháng 8 năm 2020, và được nhiều tác giả khác trích dẫn.

 

 

Sau phần trình bày của mình, TS. Phan Đình Vấn và các giảng viên Khoa Khoa học Máy tính đã cùng thảo luận về các mô hình, epoch, các tham số trong mô hình cũng như công cụ Keras hỗ trợ training để dự đoán bệnh.

Chân thành cảm ơn TS. Phan Đình Vấn với bài thuyết trình về việc áp dụng mô hình CNN để dự đoán bệnh ung thư gan.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích