Khoa Khoa học máy tính tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin khóa 2017 vào ngày 22-23/01/2022.

Khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn sẽ tổ chức buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin khóa 2017 vào ngày 22-23/01/2022.

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng vì đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đào tạo ra các Kỹ sư Công nghệ thông tin đầu tiên của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt  - Hàn.

 

Trong số đề tài đồ án tốt nghiệp năm nay, ngoài các đề tài là các dự án thực tế mà sinh viên đang tham gia thực hiện tại doanh nghiệp, tất cả các đề tài đều yêu cầu áp dụng các công nghệ mới hiện nay như Machine Learning, AI, Blockchain, Internet of Things,… để xây dựng các hệ thống, các ứng dụng có triển vọng ứng dụng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để có được những thành quả này, Khoa và Trường đã tích cực cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo; hướng đến sự thích ứng nhanh yêu cầu thực tế và định hướng phát triển của công nghệ. Cũng chính vì vậy, trước khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, gần như 100% sinh viênđã có việc làm chính thức hoặc ít nhất đang làm việc tại các công ty phần mềm với vị trí tập sự.

Do tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp, buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo tính trung thực, công bằng và khách quan. Buổi bảo vệ được chia thành 2 phiên: Tiếng Anh và Tiếng Việt trên hệ thống Google Meet.

Đáng lưu ý, 100% báo cáo đồ án đều được viết bằng tiếng Anh, trong đó có nhiều sinh viên sẽ trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện bằng Tiếng Anh đến từ 5 thành viên của hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham gia đánh giá của các chuyên gia đến từ doanh nghiệp CNTT như Fsoft, Enclave, … Ngoài ra, Khoa cũng mời quý phụ huynh có sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ này cùng tham gia để động viên tinh thần và chứng kiến sự trưởng thành của con em mình. Điều này, khẳng định hơn nữa sự quan tâm của Khoa và Trường đến công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội; đồng thời đảm bảo đúng tiến độ và thời gian ra trường cho sinh viên.

Khoa Khoa học máy tính – VKU tin tưởng chắc chắn rằng những tân kỹ sư CNTT tốt nghiệp sẽ góp phần khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của Khoa và Trường; góp phần đưa VKU trở thành một trong những trường đại học hàng đầu, chuyên về đào tạo CNTT và Kinh tế số của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích