Thông báo thực hiện thực tập và Khóa Luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành QTKD 18BA

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử thông báo kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp và triển khai thực hiện Khóa Luận tốt nghiệp hệ Đại học khóa 18 chuyên ngành BA (niên khóa 2018- 2022) cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên năm cuối, khóa 18 Ngành BA đăng ký tham gia thực tập tốt nghiệp.

2. Lịch trình thực hiện:

- Thời gian thực tập: Từ ngày 10/01/2022- 15/05/2022;

3. Thời gian bảo vệ

Đợt 1: Dự kiến từ ngày 30/05/2022 đến ngày 05/06/2022.

Đợt 2: Dự kiến từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022.

Kế hoạch cụ thể: File đính kèm

4. Yêu cầu nộp sản phẩm KLTN trước khi bảo vệ

 Sinh viên nộp 02 cuốn báo cáo toàn văn viết bằng tiếng Anh, 05 cuốn tóm tắt viết bằng tiếng Anh và file mềm báo cáo toàn văn viết bằng tiếng Anh cho Khoa theo quy định. Hình thức cuốn báo cáo toàn văn sẽ chuyển thông tin qua kênh lớp trưởng, giảng viên hướng dẫn.

Nếu gặp vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện khóa luận, sinh viên liên hệ trực tiếp giảng viên hướng dẫn hoặc Khoa Đào tạo qua số điện thoại 0236 3962360 hoặc email: de@vku.udn.vn để được hỗ trợ.

 

Khoa Kinh tế số và TMĐT

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích