Mục tiêu đào tạo CN Marketing kỹ thuật số

1. Mục tiêu chung

     Chương trình cử nhân chuyên ngành Marketing kỹ thuật số (Digital marketing) nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần yêu nghề và có trách nhiệm với xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị những kiến thức về lĩnh vực marketing, digital marketing, hiểu và vận dụng sang tạo các công cụ nhằm làm chủ các hoạt động hay chiến lược marketing số. Cử nhân chuyên ngành Marketing kỹ thuật số (Digital marketing) có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo trong thực tiễn cũng như khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

     Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng đào tạo những cử nhân ngành Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số:

     PO1: Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng.

     PO2: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn diện và chuyên sâu về quản lý hoạt động kinh doanh như marketing, thương mại điện tử, tài chính và khởi nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số.

     PO3: Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

     PO4: Có kiến thức chuyên sâu về marketing, digital marketing; có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ digital marketing để giải quyết các tình huống kinh doanh cụ thể cũng như xây dựng, triển khai, đo lường và đánh giá hiệu quả chiến lược marketing trong nền kinh tế số.

 

HOTLINE ☎: 0236 6552688 - Tư vấn online: CLICK HERE

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích