Hội thảo tập huấn công tác Bảo đảm chất lượng trong xu hướng phát triển giáo dục đại học khu vực ASEAN

Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là trách nhiệm của tất cả các cơ sở giáo dục đại học, bởi đảm bảo chất lượng giáo dục không chỉ phục vụ mục tiêu đánh giá ngoài/ kiểm định chất lượng giáo dục mà còn là yếu tố nền tảng giúp duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo bền vững, có khả năng thích nghi, hội nhập và cạnh tranh với khu vực và toàn cầu ở mỗi cơ sở giáo dục đại học. Đi theo xu thế đó, ngay từ khi mới thành lập, Trường ĐH CNTT&TT Việt Hàn đã và đang thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng. Thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2020 – 2021, Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn tổ chức Hội thảo tập huấn công tác Bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục trong xu hướng phát triển giáo dục đại học khu vực ASEAN, tự đánh giá và Kiểm định CTĐT nhằm mục đích cung cấp những thông tin cơ bản về bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục. Đồng thời giới thiệu văn bản và hướng dẫn các quy trình thực hiện tự đánh giá và Kiểm định Chương trình đào tạo.

Tham dự hội thảo về phía Trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn:

- PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Bí thư Đảng ủy - Q. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng ĐBCL GD Trường;

- PGS.TS Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng Uỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường;

Về dự hội nghị và tập huấn báo cáo viên PGS. TS. Phạm Văn Tuấn – Đánh giá viên AUN-QA, Kiểm định viên quốc gia - Trưởng phòng KT&ĐBCL GD - Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng;

Cùng các Thầy cô giáo là đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng, Khoa và tổ trực thuộc, thành viên hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành QTKD, ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách, các giảng viên..

Tại hội nghị đã diễn ra 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Bảo đảm chất lượng CSGD trong xu hướng phát triển GDĐH khu vực

Chuyên đề 2: Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng CTĐT

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích