Workshop thách thức của ngành phần mềm thời kỳ chuyển đổi số

Workshop Thách thức của ngành nghề phần mềm thời kỳ chuyển đổi số và Những kỹ năng cần thiết của sinh viên
Thời gian: 13h30, thứ 5, ngày 22/12/2022
Hội trường khu K, VKU
Doanh nghiệp Công ty Logigear
 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích