V/v thu học phí học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên hệ Đại học Khóa 17, 18, 19, 20

Căn cứ vào Nghị quyết số 936/NQ-ĐHVH ngày 09/7/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐT ngày 2/8/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn

Căn cứ công văn số 3042/ĐHĐN-KHTC của Đại học Đà Nẵng ngày 08/9/2021 về khoản thu, mức thu và hỗ trợ người học năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập của Học kỳ 2, năm học 2021-2022;

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Đại học các Khóa 17,18,19,20 thực hiện nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

1. Học phí:

Chương trình đào tạo đại trà chính quy

trình độ đại học

Mức thu

Khối khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ

337.000 đồng/tín chỉ

Khối khoa học xã hội, kinh tế

310.000 đồng/tín chỉ

 

 

 

 

 

              2. Hình thức nộp:

Nộp từ tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới các hình thức (có kèm theo hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng):

Hình thức 1: Nộp tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill Payment)

Hình thức 2: Nộp qua kênh nhờ thu tự động – Đối với sinh viên đã đăng ký với Ngân hàng.

Hình thức 3: Nộp qua kênh E - Mobile Banking File đính kèm

Hình thức 4: Nộp qua kênh Internet Banking

*Hướng dẫn chi tiết: File đính kèm

3. 3. Thời gian nộp

Từ ngày 28/02/2022- 30/03/2022

Lưu ý:

-         Sinh viên kiểm tra hệ thống để biết chính xác số tiền học phí phải nộp.

-         Sau khi nộp tiền học phí, sinh viên phải lưu lại minh chứng nộp tiền xác nhận đã chuyển khoản thành công để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

-         Đối với các sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị liên hệ phòng Công tác Sinh viên Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn trước thời hạn trên để được hướng dẫn giải quyết gia hạn.

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo như thông báo trên.

            Sau thời gian quy định trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ bị loại khỏi lớp học phần và không có tên trong danh sách thi cuối kỳ.

Trân trọng.

Phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích