V/v thu học phí học kỳ I và các khoản thu khác của sinh viên hệ Cao đẳng năm học 2021 - 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt - Hàn thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc hệ Cao đẳng thực hiện nộp học phí và mua bảo hiểm dành cho học sinh, sinh viên

1.Học phí:

Chương trình đào tạo đại trà chính quy trình độ cao đẳng

- Khóa 17,18,19 – Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp- Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ:  340.000 đồng/tín chỉ

- Khóa 11 – Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp- Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ:            254.000 đồng/tín chỉ

- Khóa 11 – Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp- Khoa học xã hội, kinh tế:                                    195.000 đồng/tín chỉ

- Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp - Khoa tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ (niên chế):                  4.700.000 đồng/kỳ

- Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp - Khoa học xã hội, kinh tế (niên chế):                                    3.900.000 đồng/kỳ

2.Bảo hiểm y tế :

Đối với sinh viên chưa có thẻ BHYT năm học 2021 – 2022: Mức thu BHYT năm học 2021-2022 là 563.220đồng/sinh viên (46.935đ/tháng *12 tháng), hiệu lực thẻ từ 01/01/2022 - 31/12/2022

3.Chính sách hỗ trợ cho người học

Trước những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhằm chia sẻ và đồng hành cùng với sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn có chính sách hỗ trợ tài chính cho người học tương ứng với chương trình giảm 5% học phí phải nộp của học kỳ 1 năm học 2021- 2022 cho toàn bộ sinh viên của nhà trường. 

4.Hình thức nộp:

Hình thức: Nộp học phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin cụ thể sau:

Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VA TT VIET HAN)

Số tài khoản: 2015201003628

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, Học phí HK1 21-22_ BHYT (nếu có)

5.Thời gian nộp:

Hạn nộp học phí từ ngày 29/09/2021- 06/10/2021

Lưu ý: 

Sau khi nộp tiền học phí, sinh viên phải lưu lại minh chứng nộp tiền xác nhận đã chuyển khoản thành công để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Đối với các sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị liên hệ phòng Công tác Sinh viên Trường ĐH CNTT&TT Việt Hàn trước thời hạn trên để được hướng dẫn giải quyết gia hạn.

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện theo như thông báo trên.

 

Trân trọng.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích