V/v thu học phí học kỳ 2 và các khoản thu khác của sinh viên năm học 2020-2021

"

Căn cứ kế hoạch tổ chức giảng dạy, học tập của Học kỳ 2, năm học 2020-2021;Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc hệ Đại học và hệ Cao đẳng thực hiện nộp học phí năm học 2020-2021 như sau:

1. Học phí:

- Đối với chương trình đào tạo theo tín chỉ

Nhóm ngành

Mức học phí 

I. Hệ đại học chính quy

Khoa học xã hội, kinh tế

310.000 đồng/tín chỉ

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ

337.000 đồng/tín chỉ

II. Hệ cao đẳng giáo dục nghề nghiệp

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ (Khóa19)

340.000 đồng/tín chỉ

- Đối với chương trình đào tạo theo niên chế - Hệ Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp (khóa 13)

Nhóm ngành

Mức Học phí 

Khoa học xã hội, kinh tế

(Quan hệ công chúng, Marketing, Marketing du lịch, thương mại điện tử, Phiên dịch tiếng Anh du lịch, Tiếng Hàn Quốc, Truyền thông đa phương tiện, báo chí) 

3.900.000 đồng/học kỳ

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ

(Thiết kế đồ họa, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Công nghệ thông tin, Lập trình máy tinh, Điện dân dụng, Tin học văn phòng, Quản trị mạng máy tính).

4.700.000 đồng/học kỳ

2. Bảo hiểm y tế (bắt buộc)

Đối với sinh viên chưa có thẻ BHYT năm học 2020 – 2021: Mức thu BHYT năm học 2020-2021 là 469.350 đồng/sinh viên (46.935đ/tháng *10 tháng năm 2021, hiệu lực thẻ từ tháng 3 – tháng 12 năm 2021)

3. Giáo dục quốc phòng:

  • Đối với hệ Cao đẳng: 350.000đ/sinh viên/khóa học. 

  • Đối với hệ Đại học: 700.000đ/sinh viên/khóa học.

4. Hình thức nộp: Nộp học phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin cụ thể sau:

- Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VÀ TT VIET HAN)

- Số tài khoản: 2015201003532

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

- Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, Học phí_ BHYT (nếu có)_GDQP (nếu có)

5. Thời gian nộp:

  • Sinh viên nộp trước 01/3/2021

Sau thời gian quy định trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học phần.

Lưu ý: Sau khi nộp tiền học phí, sinh viên phải lưu lại Giấy nộp tiền hoặc chụp lại màn hình xác nhận đã chuyển khoản thành công để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích