V/v thông báo học phí còn nợ lần cuối học kỳ 2 năm học 2019-2020

"

Sau nhiều lần thông báo nhưng hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên của các khóa đang học tại Khoa nợ học phí của học kỳ 2 năm học 2019-2020. Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo lần cuối thời gian nộp học phí như sau:

Học phí:
Mức thu học phí cụ thể như sau:

- 301.400 đồng/tín chỉ đối với Ngành Công nghệ thông tin và Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính.
- 272.800 đồng/tín chỉ đối với Ngành Quản trị kinh doanh.


Nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Khoa CNTT & TT sẽ giảm 5% học phí của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 cho toàn bộ sinh viên. Số tiền học phí giảm sẽ được trừ trực tiếp vào học phí phải nộp của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. Những sinh viên đã nộp học phí của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020, Khoa CNTT&TT sẽ giảm trừ 5% học phí của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 vào số tiền học phí phải nộp của học kỳ tiếp theo.

Bảo hiểm y tế (bắt buộc)
Đối với sinh viên chưa có thẻ BHYT năm học 2019 – 2020: Mức thu BHYT năm học 2019-2020 là 281.610 đồng/sinh viên (6 tháng năm 2020)

Giáo dục quốc phòng:
Mức thu: 700.000đ/sinh viên/khóa học.

Hình thức nộp:
Sinh viên nộp tiền mặt tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Khu A, Phòng 106.

Thời gian nộp:
Thứ năm, ngày 18/6/2020 

Sau ngày trên những sinh viên còn nợ sẽ bị loại khỏi danh sách các lớp học phần.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích