V/v mua BHYT bắt buộc cho sinh viên năm 2021

Căn cứ kết quả rà soát, bảng điều chỉnh, cập nhật quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tưng ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Trường Đại học Ngoại ngữ tại CÔng văn số 1599/DDHNN ngày 21/12/2020, Đại học Đà Nẵng hướng dẫn các trường thành viên như file đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích