Vv Hoãn đợt thi Tháng 10.2022 kỳ thi ĐGNL TACĐR

Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng kính gửi thông báo Về việc hoãn đợt thi tháng 10/2022 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở giáo dục thuộc Đại học Đà Nẵng. 

link: https://drive.google.com/drive/folders/1bRC8T5jNv7RQY2iaCnZs6BzgeZYfE-rO

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích