Về việc triển khai cho sinh viên thực hiện khảo sát thông tin tham dự lễ TN và việc làm

Thực hiện kế hoạch về tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, phòng Công tác sinh viên kính chuyển các Khoa và Tổ thông tin khảo sát việc làm và thời gian gian tham dự lễ tốt nghiệp tại link: https://forms.gle/tmseyjHWsoyokDMK6
.
Thời gian khảo sát đến hết ngày 18/5/2022.
 
Trân trọng cảm ơn!

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích