Về việc đăng ký và triển khai Thực tập cho sinh viên khóa 2018 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Kế hoạch triển khai Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính sinh viên xem File đính kèm.

Đăng ký khối lượng:

- Sinh viên khóa 2018 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính tiến hành đăng ký trước khối lượng "Thực tập tốt nghiệp" tại hệ thống Quản lý đào tạo: https://daotao.vku.udn.vn mục Đăng ký tín chỉ:

Thời gian thực tập:

- Đối với Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018: Thời gian thực tập tại cơ sở là 180 giờ (3 tín chỉ). Sinh viên thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 30/5/2022 đến 28/8/2022

Sinh viên chú ý theo dõi thông báo kế hoạch thực tập cụ thể của Khoa để thực hiện.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích