Trung tâm CNTT và truyền thông Quảng Nam (QTI) tuyển dụng 2022

Trung tâm CNTT và truyền thông Quảng Nam (QTI) tuyển dụng 2022

Chuyên viên phát triển phần mềm

Có kiến thức lập trình java, .NET

Ưu tiên có kinh nghiệm phát tiển Backend sử dụng java

Chuyên viên hạ tầng

Có kiến thức về Networking, các thiết bị bảo mật

Chi tiết liên hệ: Trung tâm CNTT và truyền thông Quảng Nam (QTI)

50 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam.

0915.134.284

thanhbinh@quangnam.gov.vn

Job Description 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích