Thực tập tốt nghiệp (SV khóa 2017) và Thực tập doanh nghiệp (SV khóa 2019)

   

 

   Căn cứ Thông báo số 23/TB-ĐT của Phòng Đào tạo Về việc triển khai Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2017 và Thực tập doanh nghiệp cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính;

   Khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử thông báo:

    - Sinh viên 17CE đăng nhập vào link sau để đăng ký địa điểm và GVHD thực tập tốt nghiệp:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWmaxOjhmfO7TFOyIQPrkGH7xpcO6BuGQLrmduFA40xJQyjg/viewform

 

   - Sinh viên khóa 19CE đăng nhập vào link sau để để đăng ký địa điểm và GVHD thực tập Doanh nghiệp: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKHVL8AKp0sxaaHnZpgWATX1pVHS729fxggwXJWGCSj2PXlg/viewform

 

     - Thời gian đăng ký: Từ ngày 25/6/2021 đến ngày 05/07/2021.

   Sau thời gian trên, những sinh viên không đăng ký sẽ không được phân công GVHD thực tập và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề phát sinh.

  

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích