Thực hiện Đề án 5 Lớp 19BA học kỳ I năm học 2021-2022

Mục đích, đối tượng

Mục đích:Giúp sinh viên củng cố kiến thức và vân dụng các kiến thức liên quan đến quản trị tài chính đã được học, nghiên cứu để thực hiện phân tích tài chính của một công ty và xây dựng kế hoạch tài chính cho một sản phẩm cụ thể của công ty đã chọn.

+ Đối tượng: Sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh

+ Yêu cầu đối với sinh viên:

Thực hiện nhóm 3SV/nhóm, yêu cầu có phân công nhiệm vụ rõ ràng

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo hướng dẫn thực hiện đề án 5

Thường xuyên liên hệ với Giảng viên hướng dẫn theo KH hướng dẫn của giảng viên thông báo

Thực hiện theo đúng tiến độ do giảng viên và Khoa đào tạo yêu cầu

 2.  Kế hoạch thời gian

Từ 20/08 – 25/08: SV tự nghiên cứu

+ Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện đề án, ôn tập lại các kiến thức liên quan đến quản trị tài chính, marketing đã được học qua các kỳ…

+ Chọn lựa được 1 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam có tổng tài sản trên 1.000 tỷ đồng

+ Chọn lựa 1 sản phẩm của công ty để nghiên cứu phát triển

+ Lập đề cương chi tiết cho đề án

Từ 27/08 – 27/10: Liên hệ với GVHD theo lịch

Ngày 23/08 – 29/08: Các nhóm trao đổi với GVHD, đăng ký tên công ty chọn thực hiện trên hệ thống đào tạo, yêu cầu không được trùng công ty giữa các nhóm.

 Ngày 03/09Khoa đào tạo thực hiện chốt danh sách công ty các nhóm đã đăng ký và không cho phép các nhóm thay đổi.

Chi tiết yêu cầu sinh viên xem thêm ở file đính kèm.

Khoa KTS và TMĐT.

File đính kèm

File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích