Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên đã hoãn thi trong HK2(20-21), HK1(21-22)-Hệ Cao đẳng

01-12-2021 | 308 lượt xem
Phòng KT&ĐBCLGD gửi các bạn sinh viên đã hoãn thi trong HK2(20-21), HK1(21-22) các nội dung sau:
1. Danh sách sinh viên đã hoãn thi, cụ thể tại đây
2. Thông báo số 62/TB-KT&ĐBCL về việc tổ chức thi lại cho sinh viên hoãn thi trong HK2(20-21), HK1(21-22) (file đính kèm)
3. Hướng dẫn 920 về việc thi trực tuyến các hình thức thi trắc nghiệm, tự luận
4. Link đăng ký thi: https://forms.gle/XzTvaQXci8Bbk55P9
Sinh viên có tên trong danh sách đã hoãn thi (mục 1) đọc và thực hiện theo quy định trong thông báo (mục 2) để Nhà trường có cơ sở lập danh sách và tổ chức thi trong đợt này.
 
 
Nguồn Phòng KT&ĐBCLGD

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích