Thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian báo cáo Đề án 5 khóa 19 ngành QTKD

19-11-2021 | 295 lượt xem

THÔNG BÁO
VỀ
VIỆC NỘPVÀ BẢO VỆ ĐỀ ÁN 5 KHÓA 19

                    CHỦ ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH HKI NĂM HỌC 2021 – 2022

 

     

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 và kế hoạch thực hiện đề án 5, chủ đề QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH cho sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh, Khoa KTS&TMĐT thông báo lịch nộp và bảo vệ đề án, cụ thể như sau

-Ngày22/11/2021:Hạn cuối SV thc hiện nộp file mềm đán lên hệ thống đào tạo.

- Ngày 24/11/2021:Hạn cuối GVHD vào hệ thống duyt đng ý cho phép nhóm SV đưc tham gia báo cáo bảo vệ đề án.

Lưuý,nếGVHknduyệt, SV sẽ không có têtrong dansách bvệ đề án và sẽ không có điểm đề ámôn học.

-  Ngày 27/11/2021: Bảo vệ Đề án 5

+ Thời gian: 07h30-11h00

+ Hình thức: Báo cáo online

+ Địa điểm: Trực tuyến trên meet.google.com (Các hội đồng sẽ tạo link google meet và cập nhật link báo về P. KT&ĐBCL)

+ Lưu ý: Slide tiếng anh và thuyết trình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy khả năng. Thời gian trình bày: 10 phút/nhóm

- Nộp bcng báo cáo đề án: Sau khi có thông báo trở lại học tập, SV nộp bản cứng về cho Khoa theo quy định. Khoa chỉ nhận bài có chữ ký xác nhận và cho phép được bảo vệ của GVHD

-Bn cnin 2 mặt, không cần bìa gương.

+Đđim np: Văn phòng Khoa Kinh tế số và TMĐTPhònD206, Toà nhà D1,tầng 2 khu K.

+Thời gian: Busántừ 8h00-11h00, Buổichitừ 14h00–16h00 

 

Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử

 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích