Thông báo Lịch sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa, năm học 2021 - 2022

24-11-2021 | 386 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-ĐHVH ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm học 2021-2022, Trường Đại học CNTT & Truyền thông Việt - Hàn triển khai tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022 như sau:
1. Thời gian và đối tượng tham gia: Chủ nhật ngày 28/11/2021
+) Buổi sáng từ 07h30 - 11h30 - Sinh viên khóa K20
+) Buổi chiều từ 13h30 – 17h00 - Sinh viên khóa K17, K18,K19 và sinh viên cao đẳng niên khóa 2019 - 2022.

2. Địa điểm: Học trực tuyến qua ứng dụng zoom:
Link vào phòng học: https://vku.udn.vn/online/sinhhoatcongdan/

Lưu ý:

Sinh viên khi tham gia vào phòng zoom thực hiện đổi tên theo cú pháp để thực hiện điểm danh: Mã SV - Họ và tên (ví dụ: 20IT001 – Nguyễn Văn A), sinh viên không thực hiện đổi tên sẽ không điểm danh được thì coi như vắng không tham gia học.

Trong các buổi sinh hoạt Phòng CTSV có điểm danh sinh viên và cuối đợt sinh hoạt, sinh viên viết bài thu hoạch.

Đây là hoạt động bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên. Sinh viên không hoàn thành sẽ phải học lại.

 

 

 

N

guồn Phòng Công tác sinh viên

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích