Thông báo danh sách và thời gian bảo vệ đồ án chuyên ngành CE; đồ án cơ sở 2, 4.

14-01-2022 | 362 lượt xem

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ

Thông báo danh sách và thời gian bảo vệ đồ án chuyên ngành CE; đồ án cơ sở 2, 4.

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

 

1/ DSSV BVĐA CN1

2/ DSSV BVĐA CS2 CE 

3/ DSSV BVĐA CS2 IT

4/ DSSV BVĐA CS4 CE

 

Sinh viên mở file chi tiết  xem danh sách;

chuẩn bị tốt để bảo vệ đồ án đúng thời gian theo các hội đồng đã được phân công.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích