Khoa Khoa học máy tính thông báo về Workshop: HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CNTT

19-11-2021 | 534 lượt xem

Trong khuôn khổ nội dung Học phần Nhập môn ngành và kỹ năng mềm, Khoa Khoa Học Máy Tính phối hợp công ty TNHH Đào tạo và Công nghệ IVIETTECH tổ chức WorkShop với  chủ đề: HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CNTT


Mục tiêu

Nhằm cung cấp thông tin về ngành công nghiêp phần mềm Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu từ doanh nghiệp phần mềm cũng như cách học hiệu quả dành cho sinh viên CNTT để các em học tập hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu từ ngành công nghiệp.

Đối tượng tham dự

- Sinh viên đang học Học phần Nhập môn ngành và Kỹ năng mềm (Học kỳ I - Năm học 2021-2022)

- Tất cả sinh viên K21 của Khoa Khoa học máy tính, gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, Thiết kế Mỹ thuât số

Nội dung chương trình

- Ngành công nghiệp phần mềm Đà Nẵng và cơ hội dành cho bạn

- Phương pháp làm việc và yêu cầu từ doanh nghiệp.

Lưu ý: sinh viên K21 tham gia lớp học sẽ được điểm danh và đánh giá kết quả học tâp như các môn học khác.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích