Đăng ký dự thi học phần Vật lý, tiếng Anh 1 và Nguyên lý hệ điều hành_Đối với sinh viên hoãn thi/duyệt thi lại học kỳ 2 năm học2020-2021

20-01-2022 | 1021 lượt xem

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách hoãn thi/ duyệt thi lại các học phần Vật lý, Tiếng anh 1 và Nguyên lý hệ điều hành (Đối với sinh viên được hoãn thi/duyệt thi lại Học kỳ II Năm học 2020 - 2021) thực hiện nộp đơn xin dự thi theo thông báo:

SV chi tiết xem Thông báo tại: 

https://bom.so/XuVCMp

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích