Thông báo: Yêu cầu sinh viên Khóa 17,18,19,20 hoàn thành học phí học kỳ 2 (21-22) trước khi thi cuối kỳ.

Hiện nay còn một số Sv khóa 17,18,19,20 còn nợ học phí theo danh sách đính kèm.

Danh sách nợ học phí hệ cao đẳng File đính kèm

Danh sách nợ học phí hệ đại học File đính kèm

Yêu cầu sinh viên hoàn thành khoản học phí HK 2 (21-22) trước ngày 6/5/2022. Nếu không SV sẽ không có tên trong danh sách thi học kỳ.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích