Thông báo Vv xét miễn thi và công nhận điểm đối với các học phần TANC

Phòng KT&ĐBCLGD Thông báo Vv xét miễn thi và công nhận điểm đối với các học phần TANC

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên khóa 21

- Học Phần: Tiếng anh nâng cao 1

- Sinh viên nộp hồ sơ miễn thi và công nhận điểm tại phòng KT&ĐBCLGD (V.A111) trước ngày 7/12/2022, bao gồm:

         + Đơn đề nghị miễn thi và công nhận điểm các học phần tiếng anh theo mẫu

          + Bản sao hợp lệ Chứng chỉ tiếng anh quốc tế còn hiệu lực trong thời gain 2 năm, tính đến thời điểm nộp đơn xét miễn thi và công nhận điểm.

Chi tiết các em xem ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/16CzJbdMpU6NNbXSkEX8qRFPBYaJ794uX?usp=sharing

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích