THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2017 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính học kỳ 1, năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo thông báo V/v triển khai thực hiện Đồ án tốt nghiệp khóa 2017 ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính học kỳ 1, năm học 2021-2022 sinh viên xem File đính kèm

Phòng Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích