THÔNG BÁO V/v Tổ chức sát hạch Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin tại Trung tâm Phát triển Phần mềm - ĐHĐN

   THÔNG BÁO

      V/v Tổ chức sát hạch Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin tại Trung tâm Phát triển Phần mềm - ĐHĐN 

 

Căn cứ công văn số 3460/ĐHĐN-ĐT của Đại học Đà Nẵng ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức thi sát hạch Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin tại Trung tâm Phát triển Phần mềm – ĐHĐN;

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên được biết và đăng kí danh sách dự thi sát hạch đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin của Trung tâm Phát triển Phần mềm, cụ thể như sau:

1.  Hình thức thi: thi trực tuyến qua phần mềm thi của TT Phát triển Phần mềm 

2.  Đối tượng dự thi:

- Sinh viên có nhu cầu hoặc điều kiện cho việc xét chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh.

3.  Đăng ký dự thi:

- Thời gian đăng ký thi: từ 13/10/2021 đến 18/10/2021

- Đăng ký online theo link google form dưới đây: 

https://forms.gle/Ai56LurMEpjxGGRX8

Trung tâm Phát triển Phần mềm – ĐHĐN sẽ thông báo cụ thể lệ phí thi, lịch ôn tập và thời gian thi.

Công văn về việc tổ chức sát hạch đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin của Trung tâm Phát triển Phần mềm sinh viên xem 

File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích