Thông báo v/v tham dự kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa nhập học 2023

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục gửi đến Sinh viên khóa nhập học 2023 về việc tham dự kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào năm học 2023-2024, chi tiết xem tại:

https://docs.google.com/document/d/1OL5ltYIn-s6h6nXkBcl6PzZxaMK25Kcv/edit?usp=sharing&ouid=102524282303563119697&rtpof=true&sd=true

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích