Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học, Học kỳ II, Năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học, Học kỳ II, Năm học 2020-2021.
Sinh viên xem bảng điểm chính thức kết quả điểm tổng kết của Học kỳ II, năm học 2020-2021 tại trang cá nhân của sinh viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, các bạn sinh viên vui lòng email đến phòng Đạo tạo: daotao@vku.udn.vn để được giải đáp.
Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên hết ngày 18/10/2021. Sau thời gian này, mọi vấn đề của các bạn sinh viên sẽ không được giải quyết.

Khóa 17: File đính kèm

Khóa 18: File đính kèm

Khóa 19: File đính kèm

Khóa 20: File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích