Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học, Học kỳ I, Năm học 2020-2021


Phòng Đào tạo Thông báo V/v Rà soát kết quả học tập đối với sinh viên trình độ Đại học, Học kỳ I, Năm học 2020-2021. Các bạn sinh viên nhận được email này kiểm tra kết quả học tập của cá nhân có bị xử lý học vụ hay không. 
Sinh viên xem bảng điểm chính thức kết quả điểm tổng kết của Học kỳ I, năm học 2020-2021 tại trang cá nhân của sinh viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, các bạn sinh viên vui lòng đến phòng V.A103 để được giải đáp.
Thời gian nhận phản hồi từ sinh viên trước ngày 5/5/2021. Sau thời gian này, mọi vấn đề của các bạn sinh viên sẽ không được giải quyết.

File đính kèm 1

File đính kèm 2

File đính kèm 3

File đính kèm 4

File đính kèm 5

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích